Испорука

Уобичајено време испоруке је два дана.

Плаћање куриру по пријему пошиљке.